Smetné nádoby musia byť označené nálepkou

Vážení občania,

dňa 7.5.2021 budú vysypané len smetné nádoby, ktoré budú označené nálepkou na rok 2021.

Občania, ktorí poplatok za odpady zaplatili a doteraz si nálepku nevyzdvihli, môžu si ich prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade.

Ďakujeme za pochopenie.