Slávenie verejných bohoslužieb

Farský úrad v Abraháme oznamuje,

že od stredy 6.5.2020 bude znova možné zúčastniť sa verejne slávených bohoslužieb za dodržania viacero opatrení.

Pri vstupe do kostola bude povinná dezinfekcia rúk. Bude povinné nosiť ochranné rúško. Veriaci musia dodržovať dvojmetrové vzájomné odstupy. V laviciach budú označené vyhradené miesta na sedenie. Dvojmetrové odstupy treba dodržať aj pri státí. Sväté prijímanie bude podávané do rúk.

Nie je platný žiadny vekový limit, ale veriacich nad 65 rokov prosíme, aby zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách kvôli vyššiemu zdravotnému riziku. Pozývame ich zvlášť využiť novú nedeľnú svätú omšu o 8:00 určenú prednostne pre nich.

Naďalej však platí oslobodenie od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Účasť na svätých omšiach je možná, avšak stále dobrovoľná.