Situácia po celoplošnom testovaní v školstve

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školských klubov detí, v ktorých je možné využiť voľné personálne kapacity (pedagogickí či odborní zamestnanci, prípadne je možné využiť personálne kapacity pedagógov, ktorí nevykonávajú dištančné vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií.

infografika
infografika usmernenie rodičom

V prílohe nájdete dokumenty zverejnené na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.