Sčítanie obyvateľov 2021- asistované sčítanie

Vážení občania!

VENUJTE PROSÍM TOMUTO OZNAMU NÁLEŽITÚ POZORNOSŤ!

Od 3.5. 2021 do 13.6.2021 sa koná asistované sčítanie tých obyvateľov, ktorí sa z rôznych príčin nevedeli, zabudli alebo nemali možnosť sa sčítať elektronicky.

Asistované sčítanie vykonávajú vyškolení asistenti menovaní obcou, ktorí sa preukážu preukazom asistenta sčítania.

Prvá možnosť je, že sa sčítate osobne na obecnom úrade pomocou stacionárneho asistenta.

Druhá možnosť je, že Vás sčíta mobilný asistent. Počas doby asistovaného sčítania zavolajte na obecný úrad číslo telefónu: 0911875757, 031/7857220.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uveďte svoje meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Ďakujeme za porozumenie.

Dni a hodiny vyhradené na sčítanie:

Pondelok: 8.00 – 12.00 hod.
Utorok: 8.00 – 8.30 hod.
Streda: 8.00 — 12. hod. 13.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 8.00 – 12.00 hod.
Piatok: 8.00 – 11.00 hod.