Sčítanie 2021 UPOZORNENIE!

Obecný úrad upozorňujeme občanov, že elektronické samosčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám prostredníctvom elektronického formulára, ktorý si stiahne do svojho mobilu v aplikácii SODB 2021 alebo prostredníctvom stránky www.scitanie.sk.

Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje. Pokiaľ sa s takouto osobou/osobami stretnete, okamžite kontaktujte políciu. Ide o podvodníkov.

Asistované sčítanie bude prebiehať až po 1.4.2021 a občania budú vopred informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a web. stránky obce Abrahám.