Sadzobník poplatkov v obci Abrahám s platnosťou od 1.10.2023

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 19.9.2023

Účinné od 1.10.2023

Vyvesené dňa: 18.10.2023

Zvesené dňa: 3.11.2023