Sadzobník poplatkov v obci Abrahám pre rok 2024

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 6.3.2024

Účinné od 1.4.2024