Rybárska sezóna 2021

Obecný úrad oznamuje, že počnúc dňom 16.5.2021 je pre majiteľov rybárskych lístkov povolené chytanie rýb na obecnej nádrži Hliník.

Prosíme o dodržiavanie čistoty v okolí vodnej nádrže, tak aby sme sa pri vode všetci dobre cítili.
Pravidlá rybárenia budú vyvesené na informačnej tabuli pri nádrži.

V prípade, že sa pandemická situácia zlepší je predpoklad usporiadania tradičných rybárskych pretekov v mesiaci jún 2021.

Starosta

rybárska sezóna