Rozšírený núdzový stav platí pre všetky zdravotnícke zariadenia na území SR

s účinnosťou od 19. marca 2020 sa ukladá podľa uznesenia vlády č.115/2020 pracovná povinnosť zamestnancom subjektov uvedených v prílohe tohto uznesenia.

Uznesenie vlády č.115/2020 sa nachádza v prílohe.