Rozšírenie výnimiek z prekrytia horných ciest dýchacích

V prílohe nájdete Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4449/2020, ktorým sa dopĺňa okruh výnimiek z povinnosti prekrytia horných ciest dýchacích.