Rozlúčka s dôstojným pánom Vladimírom Kišom

V sobotu na svätej omši sa ľudia rozlúčili s dôstojným pánom Vladimírom Kišom, ktorý odišiel na nové pôsobisko. Vďační farníci sa s ním následne rozlúčili v kultúrnom dome a pripravili skvelé prostredie a atmosféru. Nejedno oko nezostalo suché. Nie je nič krajšie ako vzájomný prejav ľudskej spolupatričnosti, vďačnosti a lásky. Na novom pôsobisku prajeme nášmu duchovnému otcovi veľa zdravia, šťastia, porozumenia a božského požehnania.