Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základnej školy

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ), ktorým sa od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie a činnosť materskej školy a základnej školy v Abraháme a činnosť školského klubu detí.

Rozhodnutie zákonných zástupcov (rodičov) o umiestnení dieťaťa do školy je dobrovoľné a je potrebné ho vykonať najneskôr do 27. mája 2020 vrátane. Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do MŠ a ZŠ 1. až 5. ročníka môžete vykonať elektronickou poštou na nasledovné adresy:

materska.abraham@gmail.com – Materská škola

zsmtabraham@gmail.com – Základná škola

alebo písomne do poštovej schránky ZŠ/MŠ (umiestnená pri vchode do hlavnej budovy)

Bližšie podmienky a režim pre materskú školu nájdete v priloženom dokumente.