Rozbor vody z obecného vodovodu 21.7.2023

Protokol o vykonaní rozboru/skúšky vody z obecného vodovodu, ktorá bola vykonaná akreditovaným skúšobným laboratóriom AQUASECO s.r.o, Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Protokol o skúške č. 2307/P/0949