Rozbor vody z obecného vodovodu 19.7.2023

Protokol o vykonaní rozboru/skúšky vody z obecného vodovodu, ktorá bola vykonaná akreditovaným skúšobným laboratóriom Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice.

Protokol o skúške č. AR-23-KT-023200-01