Rekonštrukčné práce v priestoroch ambulancie

Vážení občania!

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Abraháme bude otvorená od 13. mája 2019 z dôvodu rekonštrukčných prác v priestoroch ambulancie. Lekársku starostlivosť počas tohto obdobia poskytne MUDr. Kalašová vo Veľkom Grobe a ambulancia spoločnosti Preventíva s.r.o, zastúpená MUDr. Petrom Bakičom v Majcichove.

Ďakujeme za pochopenie.