Rekonštrukčné práce na Obecnom úrade

Obecný úrad v Abraháme oznamuje občanom, že

od pondelka 4. 2. 2019

budú prebiehať rekonštrukčné práce v priestoroch budovy obecného úradu.

Predpokladaná doba rekonštrukcie je jeden týždeň. Z tohto dôvodu budú obmedzené možnosti pre vybavovanie požiadaviek občanov. Skončenie rekonštrukčných prác a riadna prevádzka obecného úradu bude občanom oznámená. Počas rekonštrukčných prác budú vybavované iba neodkladné záležitosti.

Obecný úrad žiada občanov o pochopenie.