Rekonštrukcia plynovodov – stavebné povolenie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: 19.2.2024

Zvesené dňa: 5.3.2024