Rekonštrukcia plynovodov, Hviezdoslavova, 3.SC – stavebné povolenie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: 29.2.2024

Zvesené dňa: 15.3.2024