Rekonštrukcia plynovodov, Družstevná, 1.SC – stavebné povolenie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: 21.2.2024

Zvesené dňa: 7.3.2024