Zaregistrujte sa pre odber noviniek e-mailom

Registrácia pre odber noviniek e-mailom je výborná vec a služba pre občanov ako zostať informovaný o dianí v obci. Dnes, keď už takmer každý vlastní mobilný telefón, je to pre občanov veľká výhoda ako sa dozvedieť všetky dôležité informácie aj iným spôsobom ako len z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule.

  1. Vložte platnú e-mailovú adresu do formulárového poľa, ktoré vidíte nižšie.
  2. Vyberte jednu možnosť, podľa toho aký obsah chcete dostávať e-mailom.
  3. Odošlite formulár, kliknutím na tlačítko „Odoslať“

Po odoslaní formulára sa objaví správa o úspešnom odoslaní. Teraz si skontrolujte e-mailovú schránku, príde vám do nej správa, v ktorej je potrebné potvrdiť odber noviniek, kliknutím na linku, ktorú v ňom nájdete. Nezabudnite si skontrolovať aj priečinok SPAM!

Po úspešnej registrácii vám budeme zasielať do vašej e-mailovej schránky všetky nové oznamy, ktoré sa zverejnia v daný deň na webstránke obce. Rovnako vás budeme upozorňovať na nové udalosti, ktoré budú zverejnené v kalendári udalostí na obecnej webstránke. Čas od času je potrebné informovať mimoriadne, ide o oznamy, ktoré sú dôležitejšie ako zvyčajne a pripisuje sa im väčšia vážnosť, preto vás môžeme aj v týchto prípadoch informovať prostredníctvom noviniek e-mailom. Rovnako posielame notifikáciu o vývoze komunálneho odpadu aby ste sa vedeli včas pripraviť na vývoz odpadu.

E-mail z obecného newslettra (noviniek e-mailom) vám príde len v prípade, že bol v daný deň nový obsah na webstránke obce zverejnený do 17:00h. Ak bol obsah na webstránke obce zverejnený neskôr, príde vám o tom e-mail na druhý deň.

Takže e-mail z obecnej webstránky vám príde spravidla raz denne. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch to môže byť aj viac e-mailov z ohľadom na dôležitosť situácie.

Nemusíte sa obávať zneužitia vašej e-mailovej adresy. Aj e-mailová adresa môže za určitých okolností byť osobným údajom a preto k nim pristupujeme so zásadami ochrany osobných údajov.

Vašu e-mailovú adresu odosielate prostredníctvom internetového webového formulára. Vzhľadom k tomu, že obecná webstránka používa protokol HTTPS (značka zeleného zámku v adresnom riadku prehliadača), je komunikácia medzi vami a serverom, kde je webstránka umiestnená, šifrovaná. Údaje, ktoré odošlete sa zašifrujú a preto ich nikto tretí neuvidí.

Vaša e-mailová adresa nikdy nebude použitá na iný účel, než na ktorý ste ju dobrovoľne poskytli.

Ak sa rozhodnete, že už nechcete dostávať novinky e-mailom, máte možnosť  sa v každej takejto správe z odberu noviniek odhlásiť. Po odhlásení vám už žiadny e-mail nebude zaslaný. Pokiaľ chcete byť zo zoznamu odberateľov natrvalo odstránený, požiadajte o to e-mailovou správou na webmaster@abraham.sk – takúto žiadosť je potrebné zaslať priamo z e-mailovej adresy, ktorej sa odhlásenie/vymazanie týka. Pokiaľ použijete inú e-mailovú adresu, vaša žiadosť nebude akceptovaná.

odber noviniek e-mailom
Vyberte si aký obsah budete dostávať:
Osobné údaje *

Zdieľajte na sociálnej sieti!

Z dôvodu ochrany osobných údajov Facebook potrebuje Váš súhlas na zobrazenie.
Súhlasím