Radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky – dotazník

Vážení občania,

Úrad verejného zdravotníctva SR nás požiadal o súčinnosť pri distribúcii elektronického dotazníka, ktorý je zameraný na radónovú problematiku. Týmto si Vás dovolíme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je k dispozícii v slovenskom a maďarskom jazyku na nasledovných odkazoch:

slovenský jazyk – https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk

maďarský jazyk – https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu

Ďakujeme Vám za spoluprácu.