Protest samospráv

Dňa 22. augusta 2022 sa uskutočnilo v Trnave na Trojičnom námestí protestné zhromaždenie za stabilné a zdravé mestá a obce, ktoré pripravilo Združenie miest a obcí (ZMO) Trnavského samosprávneho kraja. Protest prišli podporiť zástupcovia samospráv, starostovia, primátori ale aj občania, ktorí v konečnom dôsledku na všetky tieto opatrenia najviac doplatia.

Protest bol zameraný proti znižovaniu príjmov samospráv z podielových daní prostredníctvom daňového bonusu a mal upozorniť na mimoriadne vážnu finančnú situáciu v miestnych samosprávach. Už teraz mnohé obce nevedia zo svojich rozpočtov pokryť náklady spôsobené zvyšovaním cien energií. Ak sa legislatíva neupraví v prospech samospráv obce môžu skončiť v krachu alebo v nútenej správe.

Vláda bola na proteste vyzvaná na podstatné zvýšenie príjmov miestnych samospráv v prípade zavedenia daňového bonusu, ako aj na reálny partnerský prístup k miestnym samosprávam.

Za obec Abrahám a jej občanov sa na proteste zúčastnili Ing. Igor Németh starosta obce, poslankyňa obecného zastupiteľstva Ing. Jana Takáčová, predsedníčka MO MS Anna Klementová a Mgr. Tibor Ležovič.

protest samospráv
protest samospráv
protest samospráv