Príjemné Veľkonočné sviatky a poďakovanie

Touto cestou chcem vysloviť veľké poďakovanie zamestnancom firmy Renstav Abrahám, členom DHZ Abrahám, poslancovi obecného zastupiteľstva p. Juchovi Vladimírovi, ako aj zamestnancom firmy Libaro z Hôrky Nad Váhom a všetkým ostatným, ktorí nám boli pri riešení havarijnej situácie na verejnom vodovode nápomocní.

V priebehu posledných dní pri poruchách na vodovodnom potrubí pred COOP Jednota v obci ako aj pri výpadku zariadenia na čerpacej stanici vedeli odložiť bokom všetky svoje iné záväzky, povinnosti a bez váhania ihneď riešili potrebu dodávky vody do našich domácností a to aj vo svojom osobnom voľne.

Za pomoc im úprimne ďakujem a všetkým v obci prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj voda.

Starosta obce Ing. Igor Németh

Lúčanský vodopád