Pri zmene v nehnuteľnostiach v r.2020 musíte podať daňové priznanie

Upozorňujeme občanov, u ktorých nastali zmeny v nehnuteľnostiach v r. 2020 na povinnosť podať daň. priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2021 /týka sa majiteľov, ktorí realizovali prístavby, prístrešky, altánky, bazény, nové stavebné pozemky.