Prevezmite si nálepky na smetné nádoby!

Vážení občania!

Obecný úrad vám oznamuje, že v prípade, že máte uhradené všetky pohľadávky voči obecnému úradu, môžete  si prevziať nálepky na smetné nádoby na rok 2018 na obecnom úrade počas úradných hodín.

Od 1.5.2018 bude vysypaný odpad len zo smetných nádob označených nálepkou na rok 2018.

Ďakujeme za pochopenie.