Preukazovanie sa negatívnym testom v školách sa nevyžaduje

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 215 zo dňa 26.4.2021 sa s účinnosťou od 29.4. 2021 vo všetkých okresoch okrem okresov zaradených podľa COVID automatu do IV. stupňa varovania (čierne okresy) nevyžaduje od zákonných zástupcov dieťaťa ani od detí navštevujúcich MŠ, ZŠ, strednú školu alebo VŠ preukazovanie sa negatívnym testom.

Naďalej ostáva v platnosti, že negatívny test nie starší ako 7 dní je vyžadovaný pri vstupe do prevádzky alebo predajne (okrem potravín, drogérií, lekárne, ambulancie), účasti na hromadnom podujatí, cestu na zberný dvor, cestu na orgán verejnej moci, na vykonanie pracovného pohovoru, vstup na plaváreň, do múzea, galérie knižnice, ZOO, návštevu kurzov autoškoly. Naďalej platí zákaz cesty na rekreáciu v zahraničí. Negatívnym testom sa nemusia preukazovať osoby očkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID za posledných 180 dní.

Situácia v okrese Galanta sa naďalej zlepšuje, ak sa aj tento kalendárny týždeň potvrdí pozitívny trend znižovania chorobnosti, od 10.5.2021 bude okres Galanta zaradený medzi ružové okresy.

Starosta