Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania!

Venujte tomuto oznamu náležitú pozornosť.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že

dňa 26.2.2020 v čase od 08:00 do 14:10h

bude v obci Abrahám prerušená distribúcia elektrickej energie.

Kompletné oznámenie s rozpisom dotknutých súpisných/popisných čísiel nájdete v prílohe.