Prenosy svätých omší z kostola

Verejné bohoslužby sa nekonajú v katolíckych kostoloch do odvolania na základe aktuálneho stanoviska Konferencie biskupov Slovenska.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Prenosy svätých omší z nášho kostola v Abraháme je možné sledovať každú nedeľu o 10:30 na facebookovej stránke obce Abrahám.

Sväté omše a obrady počas Veľkonočného trojdnia budú v našej farnosti slávené a prenášané online v nasledovných časoch:
Zelený štvrtok Pánovej večere 18:00
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána 15:00
Biela sobota – Veľkonočná vigília 20:00
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 10:30

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“