Prenájom obecných priestorov

Obecný úrad v Abraháme ponúka na prenájom priestory v multifunkčnej budove v Abraháme č.170. Žiadosti o prenájom záujemci predkladajú na obecnom úrade počas stránkových hodín.