Prenájom hrobových miest

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 2. mája 2022 sa začnú uzatvárať nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest na Obecnom cintoríne v Abraháme na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2026.
Nájomné zmluvy sa budú uzatvárať počas úradných hodín /okrem utorka/.
Nájomné sa bude platiť poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.

Nájomné za jednotlivé typy hrobov

Dvojhrob Jednohrob Detský hrob
22,-€ 15,-€ 10,-€

Nájomné za prenájom hrobových miest je splatné do 31. augusta 2022.

Ďakujeme za pochopenie.