Preladenie antény

Vážení občania!

Spoločnosť Rádio maklér, s.r.o. vám oznamuje, že:

Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelaďte si prosím svoje televízne prijímače O dva dni sa totiž zmenia frekvencie voľného vysielania. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211.