Prekládka prečerpávacej kanalizačnej stanice Abrahám

Vážení občania (najmä obyvatelia Školskej ulice).

Obecný úrad informuje občanov obce, zvlášť občanov bývajúcich na Školskej ulici v smere na Hoste, že v súčasnosti prebieha stavebné konanie k stavebnému povoleniu na stavbu: “ Rekonštrukcia objektu kanalizačnej prečerpávacej stanice v obci Abrahám“ s jej následnou realizáciou a začatím v r. 2022.

Jedná sa o tzv. preloženie prečerpávacej stanice za obec Abrahám.

Starosta