Prehľad úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v tonách – porovnanie r. 2019, 2020, 2021 v obci Abrahám

Katalóg. číslo rok 2019 rok 2020 rok 2021
200301 komun. odpad 203,12 203,56 210,37
200307 objemový  odpad 19,34 15,40 17,30
200308 drobný staveb. odpad 5,08 22,38 29,92
200101  papier a lepenka 11,84 10,44 18,23
200102  sklo 13,18 12,53 17,214
200103  tetrapak 0,14 0,34 0,78
200139   plasty 2,94 10,53 20,58
200104   kovy 0,21 0,3 0,53
200108   biol. rozl. kuch.  odpad 0 0,7 0,7
200125   jedlé oleje a  tuky 0,01 0,01 0,314
200201   biolog. rozlož. odpad 3,475 7,9 8,547
200135   elektro obsah.  nebez. časti 0 0,04 0,38
200136   elektro 2,1 0,94 6,58
200123 vyr. zariad obsah. chlórfluorované uhlovodíky 0 0,14 0,87
200133 batérie a  akumulátory 0 0 0,754
20014001 meď, bronz, mosadz 0 0 0,038
20014002 hliník 0 0 0,093
percento  vytriedenia komunálneho  odpadu 16,27% 25,71% 32,23%

Na základe týchto údajov ďakujem občanom, ktorí sa podieľajú na separácii odpadov. Zlepšujúca sa situácia v separácii odpadov umožňuje naďalej udržať ceny za odvoz odpadov na doterajšej cenovej úrovni aj napriek zvyšovaniu sa cien za odvoz a likvidáciu odpadov.