Predvolebná kampaň

Vážení kandidáti na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.

Na účel vylepovania volebných plagátov je určená plocha vo vývesnej tabuli pri Kultúrnom dome v Abraháme. Na tejto ploche je potrebné umiestniť plagáty vo veľkosti formátu A5. Na vylepovanie plagátov je možné využiť aj veľký betónový informačný stĺp umiestnený pri autobusovej zástavke pri kostole v Abraháme, tam nie je veľkosť volebných plagátov obmedzená. Vývesná tabuľa je k dispozícii.

Starosta