Predvolebná kampaň – voľby prezidenta SR 2024

Na účel vylepovania volebných plagátov je určená plocha vo vývesnej tabuli pri Kultúrnom dome v Abraháme. Na tejto ploche je potrebné umiestniť plagáty vo veľkosti formátu A4. Na vylepovanie plagátov je možné využiť aj veľký betónový informačný stĺp umiestnený pri autobusovej zástavke pri kostole v Abraháme, tam nie je veľkosť volebných plagátov obmedzená. Vývesná tabuľa je k dispozícii.

Mgr. Tibor Ležovič
starosta