Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.3.2022

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

9.3. 2022 /v stredu/ 18.00 hod. v budove Kultúrneho domu v Abraháme

Účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.