Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 9.12.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať,

9.12.2021 /vo štvrtok/ o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Abraháme
za dodržania usmernení Vlády SR a ÚKŠ SR v súvislosti s COVID – 19. Zasadnutie OZ bude vysielané online na facebooku oficiálnej stránky obce Abrahám.