Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.3.2024

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

06. 03. 2024 (v stredu) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme.

Návrh programu rokovania nájdete v priloženom dokumente nižšie.