Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.12.2023

Na základe § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

6.12.2023 (v stredu) o 17:00h v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania nájdete v priloženom dokumente nižšie.