Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.6.2023

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ZVOLÁVAM zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

28.6.2023 (v stredu) o 18:00h v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania nájdete v priloženom dokumente nižšie.