Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.1.2024

Na základe  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

18.1.2024 (vo štvrtok) o 17:00h v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania nájdete v priloženom dokumente nižšie.