Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.10.2023

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ZVOLÁVAM neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

13.10.2023 (v piatok) o 17:30h v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania nájdete v priloženom dokumente nižšie.