/, Úradné oznamy/Pozvánka na neplánované zasadnutie OZ

Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa:

14.3.2018 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhovej komisie
  4. Kontrola plnenia uznesenia s predchádzajúceho zasadnutia
  5. Schválenie zapojenia sa do výzvy a spolufinancovania projektu: “ Osvetlenie prechodu pre chodcov” na základe výzvy rezortu MV SR.
  6. Schválenie zapojenia sa do výzvy a spolufinancovania projektu: “ Garáž pre hasičské auto”
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

S pozdravom Ing. Igor Németh, starosta

Autor |2018-03-13T15:33:24+00:0013. marca 2018|Kategórie: Dôležité, Úradné oznamy|
UPOZORNENIE!
Vážení občania, ak Vám vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, odporúčame Vám prečítať si tieto informácie.
Daňové priznanie ste povinný podať do 31.1.2019. Prípadne kontaktujte Obecný úrad
close-image

Präsentation in deutscher Sprache

DE flag
DE - Präsentation in deutscher Sprache
SK - Zobraziť prezentáciu v Nemeckom jazyku
Anzeige/Zobraziť
close-link