Pozvánka na brigádu – čistenie cintorína

Starosta obce Vás pozýva dňa 31.10.2018 na brigádu k úprave a čisteniu priestorov cintorína.

Začiatok brigády je od 09.00 hod. Účastníci si môžu priniesť hrable, prípadne metly a lopaty. Obec zabezpečí vrecia, odvoz lístia aj občerstvenie pre všetkých.

Starosta

jesenná brigáda