Pozor na podvodníkov

MIMORIADNY OZNAM

Upozorňujeme občanov na podvodné praktiky troch pracovníkov s maďarským prízvukom na bielej dodávke, ktorí sa pohybujú po susedných obciach. Ponúkajú klampiarske práce s vykonaním práce ihneď.

Upozorňujeme občanov, aby ich nevpúšťali do svojich príbytkov a zároveň sa s nimi nedohadovali na ponukách opráv, neplatili im žiadne peniaze. Zároveň žiadame občanov, ktorých budú títo pracovníci kontaktovať, aby ich hneď nahlásili Polícii Slovenskej republiky a obecnému úradu.

Buďte obozretní!