POZOR na podvodníkov – sčítanie obyvateľov 2021

Štatistický úrad SR dostal od obyvateľky mail, v ktorom tvrdí, že do schránky obdržala obálku s tvrdením, že ŠUSR a jeho zamestnanci prídu skontrolovať správnosť informácií z SODB 2021 k nej domov a má sa na takúto návštevu pripraviť. List mal byť dokonca napísaný na niečom ako sfalšovaný hlavičkový papier ŠUSR a obsahovať aj kontakty a údaje na ŠUSR.

Týmto spôsobom si dovolíme VAROVAŤ VERREJNOSŤ, že nič podobné Štatistický úrad SR a jeho zamestnanci nerealizujú! Zber údajov od obyvateľov bol ukončený, žiadne kontroly doma u obyvateľa vykonávať nebudeme a ani dodatočne požadovať žiadne údaje od obyvateľa.

Podobný list v schránke je pokus o podvod. Prosíme obyvateľov, aby nikoho pod takouto zámienkou nevpúšťali do svojho obydlia, aby neposkytovali nikomu žiadne osobné informácie! Taktiež žiadame obyvateľov, aby sa obrátili okamžite na políciu – ak čokoľvek podobné zaznamenajú.

Ďakujeme za pochopenie a ostražitosť.