Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú adventnú nedeľu

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu
oznam farského úradu