Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

oznam farského úradu
oznam farského úradu