Poriadok bohoslužieb a oznamy na 33. nedeľu v Cezročnom období

oznam farského úradu
oznam farského úradu