Poriadok bohoslužieb o oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (1.9.) je svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Môžeme na tento úmysel dnes myslieť vo svojich modlitbách.

 • V utorok o 8:00 bude sv. omša otvorenia školského roka pre žiakov, učiteľov a zamestnancov našej školy, za ktorých bude aj obetovaná. Všetci ste srdečne pozvaní podporiť modlitbou našich žiakov na začiatku nového školského roka.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude stretnutie na fare o 17:30.

  Pripomínam, že úmysly svätých omší si môžete stále prísť zapísať kedykoľvek.

 • V piatok 13.9. bude v kostole v Abraháme celodenná adorácia rodín za rodiny, od 8:00 do 20:00. Je súčasťou modlitbovej štafety vo farnostiach na Slovensku. Pozývam všetkých modliť sa za rodiny v našej farnosti aj v našej krajine.

 • V nedeľu 22.9. sa v Bratislave koná Národný pochod za život s mottom „Za najmenších z nás“. Z našej farnosti zorganizujeme na tento pochod autobus. Veľmi pozývam všetkých zúčastniť sa na pochode a tak verejne vyjadriť svoj otvorený postoj k ľudskému životu.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (1.9.) je svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Môžeme na tento úmysel dnes myslieť vo svojich modlitbách.

 • Srdečne ďakujem všetkým, ktorí obetovali svoj čas a námahu pri upratovaní a úprave kostola a jeho okolia pred hodami. Nech vám to dobrý Boh odmení.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou.

 • Na budúcu nedeľu bude tradičná hodová farská ofera. Tentokrát bude využitá na renováciu elektrifikácie zvonov na našom kostole. Predpokladaná cena renovácie je vo výške asi 6000€.

 • V piatok 13.9. bude v kostole v Abraháme celodenná adorácia rodín za rodiny, od 8:00 do 20:00. Je súčasťou modlitbovej štafety vo farnostiach na Slovensku. Pozývam všetkých modliť sa za rodiny v našej farnosti aj v našej krajine.

 • V nedeľu 22.9. sa v Bratislave koná Národný pochod za život s mottom „Za najmenších z nás“. Z našej farnosti zorganizujeme na tento pochod autobus. Veľmi pozývam všetkých zúčastniť sa na pochode a tak verejne vyjadriť svoj otvorený postoj k ľudskému životu.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu